Hoe komen we aan geld?

Om projecten te kunnen steunen hebben we geld nodig. Dit geld komt van verschillende kanten. Allereerst zijn daar de mensen, die een gift aan ons overmaken. Een aantal van hen doet dat eenmalig, onze donateurs steunen ons trouw en maken regelmatig geld aan ons over voor de projecten.

Alle belangstellenden krijgen onze Nieuwsbrief en wij beleggen geregeld een bijeenkomst om hen te informeren over de voortgang van de projecten. Voor de eenmalige gevers en voor de donateurs geldt wat ons betreft: ze zijn ons nooit teveel.

De gemeente Deventer staat achter onze visie en doelstelling. Ze heeft zelf als een van de prioriteiten van haar programma van Internationale Samenwerking gekozen voor Israël en Palestina. De gemeente ondersteunt ons, financieel en anderszins, en wij op onze beurt helpen de gemeente om dit onderdeel van haar programma concreet in te vullen. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid in deze en werken graag en voluit samen met de gemeente Deventer.

Soms spreken we in kerken of op kerkelijke bijeenkomsten. We vertellen van het werk van de Stichting en geven informatie over de projecten. De opbrengst van de collecte of een deel ervan is dan voor ons.

Voor een bepaald onderdeel van een project of voor een actie werken we graag samen met andere NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisaties). Dat leidt soms tot extra financiële ondersteuning. In het verleden hebben organisaties als Cordaid, Wilde Ganzen, NCDO, het Solidariteitsfonds ons financieel gesteund.