Al Mostaqbal School

Van de Al Mostaqbalschool hebben wij de volgende projecten financieel ondersteund:

Schoolgeld

Veel ouders kunnen het schoolgeld niet betalen vanwege de slechte economische omstandigheden. Velen zijn werkeloos.
Voor het schooljaar 2010/2011 hebben wij een bedrag van € 2.954,- betaald als tegemoetkoming in het lesgeld van de 10 meest schrijnende leerlingen/ouders.
Voor het schooljaar 2011/2012 hebben wij een bedrag van € 2.000,- ter beschikking gesteld voor het lesgeld van de gezinnen met de grootste nood.

Educatief zomerprogramma

Het educatief zomerprogramma wordt georganiseerd voor gehandicapte en niet gehandicapte kinderen en heeft als doelstelling de integratie tussen beide groepen te bevorderen. Het fotoverslag geeft een impressie van dit programma.

In 2011 hebben we dit zomerprogramma gesubsidieerd met een bedrag van € 4.152,-.
In 2012 is door ons voor het zomerprogramma een bedrag van € 5.300,- ter beschikking gesteld. De gemeente Deventer heeft dit gesubsidieerd voor € 1.170,-.

Schoolmeubilair

Tijdens het bezoek van onze voorzitter aan de school in 2011 bleek dat het meubilair sterk te wensen overliet. Veel tafels waren te hoog voor de studenten, wankel en sterk verouderd. Besloten is om een bedrag van € 1.700,- vanuit onze stichting te bestemmen voor de aanschaf van nieuwe stoelen en tafels. Recent zijn de stoelen en tafels aangeschaft.

Operatie Abdallah

In 2010, bij ons bezoek aan het Al Tala’e centrum, werden wij benaderd door een moeder die vertelde dat haar zoon een oogoperatie moest ondergaan om te voorkomen dat hij blind zou worden. Er was echter geen geld voor die operatie. Bij uitzondering hebben we besloten deze operatie te vergoeden. Niet rechtstreeks, maar via de Al Mostaqbal school waar de jongen nu onderwijs volgt.