Samen doe je meer


De gemeente Deventer is zeer actief op het gebied van internationale samenwerking. Dat komt omdat veel Deventer vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven betrokken zijn in internationale projecten. Samen optrekken geeft dan meerwaarde.
Wederzijdse samenwerking
Onze Stichting Vrede voor Palestina maakt deel uit van de gemeente Deventer. Al jaren lang werkt de gemeente Deventer nauw samen met onze stichting Vrede voor Palestina in het conflictgebied Palestina / Israël.
Daar waar de gemeente Deventer ons steunt op financieel gebied (subsidie van projecten zoals het educatief zomerprogramma en de website) en ons betrekt bij haar activiteiten, steunen wij hen door namens hen deel te nemen aan conferenties. Zo heeft onze voorzitter Nabil Sahhar eind 2011, samen met een delegatie van de gemeente Deventer, de conferentie “Euro – Middle East, city-to-city Cooperation” bijgewoond in Keulen.
Twee keer per jaar nemen we deel aan het Periodiek Overleg Internationale Samenwerking van de gemeente Deventer. Dit overleg staat onder voorzitterschap van burgemeester Andries Heidema. Uit het overleg is het tweejaarlijks initiatief “Deventer Open” ontstaan waar ook onze Stichting aan meedoet.
Wij staan open voor vragen uit de gemeente en de regio. Jongeren kunnen ons interviewen voor een scriptie, wij nemen graag deel aan een debat, wij willen graag samenwerken met scholen, kerken, en andere NGO’s.