Begin met de jeugd en eindig met vrede

Dit is het motto van ons bestuur. Als wij de jongere generatie kunnen inspireren, dan kunnen ze vrede in zichzelf vinden. Als wij jongeren op hun kwaliteiten aanspreken, dan voelen ze zich geïnspireerd, gerespecteerd en waardevol. Dat brengt vrede dichterbij. Wij pretenderen niet dat we wereldvrede brengen, maar persoonlijke vrede is daarvan wel het begin.

 

Onze Stichting bestaat sinds 1989, heeft 4 bestuursleden, een Raad van Advies en vele vrijwilligers.

 

Ons bestuur wordt ondersteund door:

Truus Sahhar, aandachtsveld financiën, vertalingen.

 

Wij worden bijgestaan door een aantal vrijwilligers die ons praktisch ondersteunen bij de verzending van de nieuwsbrief, bij donateursavonden en bij andere activiteiten.

Huidige bestuursleden

Nabil Sahhar Voorzitter

Khaled Sa’ad Penningmeester

Brenda Reinders Bestuurslid

Lien Willems Bestuurslid