Projecten

Al Mostaqbal school

De Al Mostaqbal school is gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar die extra begeleiding nodig hebben omdat ze leermoeilijkheden of een fysieke handicap hebben. Het is de bedoeling dat ze uiteindelijk kunnen terugkeren in het reguliere onderwijs.

In 2011 zijn 16 studenten teruggestroomd in het reguliere onderwijs.
In 2012 telt de school 62 studenten, waarvan 39 nieuw geregistreerd.
De Stichting Vrede voor Palestina heeft verschillende projectaanvragen van de school financieel gesteund.
Lees meer..

Al Tala’e

Al Tala’e is een centrum voor buitenschoolse opvang voor kinderen, gelegen tussen 4 basisscholen in Al Khader. Het centrum is laagdrempelig en jongeren kunnen er terecht voor naschoolse activiteiten.

Met hulp van onze stichting zijn 2 lokalen geschikt gemaakt en ingericht om er cursussen in tekenen en schilderen te geven. Vrijwilligers zetten zich in om deze kinderen te begeleiden.
Lees meer..