Samenwerking en ondersteuning

De gemeente Deventer heeft samen met twee andere gemeentes in Nederland binnen haar programma van Internationale Samenwerking gekozen voor samenwerking met gemeentes in Israël en de Palestijnse Gebieden. De drie gemeentes konden dit doen omdat ze zich binnen hun gemeente verzekerd wisten van de medewerking van een NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie) die met deze regio bezig was. In Deventer is dit onze Stichting. Op diverse punten werken we samen en steunen we elkaar wederzijds. Zo heeft bijvoorbeeld onze voorzitter Nabil Sahhar op 30 november en 1 december 2011 namens de gemeente en samen met een medewerker van de gemeente deelgenomen aan een conferentie in Keulen: ‘Euro-Middle East City-to-City Cooperation’. Lokale bestuurders uit Israël en Palestina, die al langer contact en overleg met elkaar hebben, waren uitgenodigd door een samenwerkingsverband van gemeentes uit Europa, die betrokken zijn bij Israël en Palestina, om samen te bezien hoe en waar ze elkaar verder kunnen ondersteunen. Ze wilden onderlinge vooroordelen en barrières wegnemen en bouwen aan samenwerking en wederzijds vertrouwen. Een Youth Forum van Israëlische, Palestijnse en Duitse jongeren dat voorafging aan deze Conferentie bracht haar aanbevelingen uit. De conferentie zelf, maar vooral ook het Youth Forum sloten naadloos aan bij doel en werkwijze van onze Stichting. We hebben ons netwerk in en om Bethlehem kunnen verbreden.

In 2010 heeft de gemeente Deventer in nauwe samenwerking met onze stichting Vrede voor Palestina het project rondom het Geografisch Informatie Systeem afgerond. De gemeente Al Khader/Bethlehem waar wij actief zijn, was daarin deelnemer. Aan Israëlische kant deden een viertal gemeenten mee. In 2010 is ook het project Towards a Greener Holy Land geformuleerd, gericht op milieubewustwordingsactiviteiten voor jongeren in Palestina, Israël en Nederland. Helaas kon het project niet van start gaan vanwege bezuinigingen bij de VNG.

Met een dertigtal andere organisaties geven we vorm aan ‘Deventer Open’. Alle groepen in de gemeente Deventer die zich inzetten voor de kansarmen van wat voorheen Tweede of Derde Wereld werd genoemd komen twee keer per jaar bij elkaar. Dit Periodiek Overleg vindt plaats op uitnodiging van de gemeente Deventer. Samen organiseren we eens per twee jaar de manifestatie ‘Deventer Open’. In de Deventer Schouwburg vindt dan een muzikale, culturele, culinaire manifestatie plaats en tegelijk presenteert elke groep zichzelf.

In februari 2010 bracht een groep uit Gaza van 10 meisjes en 12 jongens, 13 tot 15 jaar oud, een bezoek aan Nederland. UNWRA heeft in Gaza meerdere scholen voor Palestijnse vluchtelingen. Een speciaal vak op die scholen is: Democratie en Mensenrechten (m.n. ook over de rechten van het kind). UNWRA had een wedstrijd daarover uitgeschreven en de eerste prijs was een reis naar Nederland en daarbinnen met name een bezoek aan Den Haag, de stad van vrede en democratie. De 10 meisjes en 12 jongens die de eerste prijs hadden gewonnen mochten voor het eerst Gaza uit. Ze kwamen in twee groepen. De reis werd georganiseerd en ingevuld door Cordaid en UNWRA en onze voorzitter Nabil Sahhar was vanaf hun aankomst op Schiphol tot aan hun vertrek hun coördinator en facilitator. De jongeren bezochten o.a. het Vredespaleis, het Internationaal Gerechtshof, en daarbinnen het Joegoslavië- en het Libanon-tribunaal, en het Nederlandse Parlement. Ze spraken met verschillende internationale rechters en met parlementsleden. Ze werden warm ontvangen bij de ambassadeur en verwend door de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen, omdat ze voor het eerst hun land uitmochten. De jongeren keken hun ogen uit. Het was opvallend en hartverwarmend dat ze in de winkel – Zeeman in dit geval – niets voor zichzelf kochten, maar enkel cadeautjes voor hun familie. De bedrijfsleider van Zeeman zag het aanvankelijk helemaal niet zitten, zo’n grote groep buitenlandse jongeren in zijn winkel , maar toen Nabil hem de situatie had uitgelegd, gaf hij hen ook nog allemaal gratis een tas mee, een echte Zeeman-tas. Van onze Stichting kreeg ieder een bal en een etui vol pennen. In het stadion van ADO Den Haag werden ze allemaal ADO-supporter! Even waren de oorlog, de bezetting, de blokkade ver weg.

In juli 2011 bracht een SP-delegatie een werkbezoek aan Israël en de Westelijke Jordaanoever. Ze spraken met officiële vertegenwoordigers, zoals de Nederlandse ambassadeur in Israël, een woordvoerder van het Israëlische leger en een viertal leden van het Palestijnse parlement, maar ook met bewoners van een Palestijns dorp en met de directeur van een mensenrechtenorganisatie. Ze schreven een verslag van hun werkbezoek en bespraken het, voordat het uitkwam, met een dertiental organisaties, waaronder onze Stichting. In februari 2012 verscheen het verslag: Een week in Israël.