We geven voorlichting

Onze voorlichting kent verschillende vormen:

We laten ons graag uitnodigen voor lezingen of spreekbeurten over Israël en de Palestijnse Gebieden, over de complexe geschiedenis van dit gebied, over hoe mensen daar leven en overleven en natuurlijk over onze projecten.

We doen graag verslag van onze ervaringen met deze projecten. Sowieso geven we daar informatie over op onze avond voor donateurs.

Een drietal keer per jaar geven we een Nieuwsbrief uit. Op papier en ook op deze site. Daarin staat het laatste nieuws van onze projecten en het laatste nieuws van onze Stichting en onze partners.


We spreken in kerken of voor kerkelijke bijeenkomsten. Christenen hebben een speciale band met Israël en Palestina.
Namen als Bethlehem, Jeruzalem, Nazareth hebben een bijzondere klank voor hen. We komen graag vertellen over hoe het nu daar is. Vaak wordt dit gecombineerd met een collecte.

Ook in synagogen en moskeeën willen we graag spreken.

Scholieren en studenten kunnen bij ons terecht als ze informatie nodig hebben voor een werkstuk of spreekbeurt over Israël en de Palestijnse Gebieden en de geschiedenis ervan.