Word vrijwilliger

Bij de Stichting Vrede voor Palestina kennen we enkel vrijwilligers. Niemand van ons wordt betaald voor zijn of haar inzet. Vrijwilligers zijn er nooit teveel. En je kunt vrijwilliger zijn op veel manieren. Kijk hieronder om te zien welke mogelijkheden er zoal zijn. En misschien weet je zelf nog een andere. Mocht je zelf een concreet project hebben dat gericht is op Israël en Palestina en dat past binnen onze visie dan kun je van ons eventueel subsidie of anderszins ondersteuning krijgen.
Vrijwilliger kun je zijn op veel manieren:
Je kunt bijvoorbeeld ons promoten in je eigen omgeving. Zit je op school, zet met je school of je klas een actie op touw waarvan de opbrengst voor onze Stichting is. Of schrijf een werkstuk, houd een spreekbeurt over ons en/of over Israël en Palestina. We kunnen je helpen met informatie. Studeer je, dan kun je samen met je studie- of studentenvereniging actie ondernemen t.b.v. onze Stichting. Hetzelfde geldt op je werk, met collega’s of werkgroepen waar je deel van uit maakt. Je kunt ons uitnodigen voor een lezing, een discussie op school of een film. En vermeld op Twitter en Facebook dat je ons steunt. Eventueel kunnen we je financieel steunen met de kosten voor een actie.
Je kunt contact leggen met een Palestijnse jongere. We kunnen je helpen met adressen, mocht dat nodig zijn. Je hoort dan uit de eerste hand hoe het is om op de Westelijke Jordaanoever te leven of als Palestijn in Israël, toch geen doorsnee landen. We stellen het op prijs als je ons laat weten als het contact gelegd is. Misschien vind je het leuk er iets over te schrijven in onze Nieuwsbrief. We zijn bereid mee te denken over eventuele vervolgstappen.
Je kunt hand- en spandiensten verlenen bij onze alledaagse werkzaamheden. Onze papieren Nieuwsbrief moet verzendklaar gemaakt worden. In Deventer brengen we de Nieuwsbrief zelf rond. Bij acties komt altijd veel kijken. Zo zijn er meer, grote en kleine, dingen. Voor alles geldt: alle hulp is welkom.