Wij steunen projecten

Dit is onze hoofdtaak. Het zijn altijd projecten met kinderen en/of jongeren en ze hebben te maken met taalontwikkeling, muziek, cultuur en/of sport.
De projecten die we steunen liggen op de Westelijke Jordaanoever, in Al Khader, bij Bethlehem. Daar steunen we:
De Al Mostaqbal school. Op deze school zitten kinderen en jongeren die leermoeilijkheden hebben en/of een fysieke of verstandelijke handicap. Ze krijgen op de Al Mostaqbalschool extra begeleiding, zodat ze uiteindelijk terug kunnen naar het reguliere onderwijs. De ouders van de kinderen kunnen het schoolgeld vaak moeilijk betalen.
Onze Stichting helpt hen en neemt voor een aantal kinderen een deel het schoolgeld voor haar rekening. En heel soms steunen we op die school een kind persoonlijk.
Het jeugdcentrum Al Tala’e. Het biedt naschoolse activiteiten aan kansarme jongeren. Met behulp van het geld van onze Stichting zijn twee lokalen van het gebouw geschikt gemaakt voor cursussen in kunst en tekenen.
Deze projecten zijn niet toevallig gekozen. We hebben Al Khader in kaart gebracht en gesproken met verantwoordelijke mensen daar. We gaan alleen op officiële aanvragen in. We gaan na of de doelstelling van de aanvrager aansluit bij onze visie. We volgen het project vanaf het begin. We houden onze donateurs via de Nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen. Op deze manier willen we onze eigen bijdrage leveren aan vrede in Palestina.