Geef een gift

Met elke gift, hoe klein of groot ook, zijn we blij. We menen oprecht dat het allemaal stapjes zijn op weg naar die zo diep verlangde vrede in Palestina. Je kunt eenmalig geld geven of je kunt donateur worden. En je kunt onze Stichting opnemen in je testament.

Je kunt eenmalig een gift aan ons overmaken. Ons bankrekeningnummer is NL64 INGB 0006 0377 97 t.n.v. Stichting Vrede voor Palestina Deventer.

Je kunt ook donateur worden. Voor ons is het fijn als we op een zo groot mogelijk deel van onze inkomsten vast kunnen bouwen. Dat geeft ons basis en armslag. Voor jou betekent het dat je toezegt regelmatig geld te doneren. Hoe hoog je bijdrage, hoe vaak je bijdraagt, dat bepaal je zelf.

Wil je donateur worden of op de hoogte blijven van ons doen en laten, vul dan het contactformulier in. Donateur worden levert je belastingvoordeel op. Onze Stichting is erkend als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom zijn alle giften aftrekbaar van de belasting. En je kunt onze Stichting opnemen in je testament.

In onze Nieuwsbrief vertellen we graag hoe en vooral aan wie we je geld hebben besteed.